• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

تولیمو (TOLIMO)یک آزمون زبان انگلیسی است که در ایران و از طرف سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود. بیشتر متقاضیان این آزمون را داوطلبان دکتری تشکیل میدهند زیرا داشتن نمره زبان (تولیمو، تافل، MCHE یا…) برای قبولی در آزمون دکترا لازم است. محدوده نمره تولیمو از ۳۱۰ تا ۶۷۷ میباشد. این آزمون شامل ۱۴۰ سؤال چهارگزینهای و یک سؤال در بخش نوشتاری (مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه)، ساختار و نوشتار زبانی (۴۰ سؤال و مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه)، خواندن و درک مطلب (۵۰ سؤال و مدت پاسخگویی ۵۵ دقیقه) و درک مطلب شفاهی (۵۰ سؤال و مدت پاسخگویی ۳۵ دقیقه) است. نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره کل منظور میشود. دامنه نمره کل از ۳۱۰ تا ۶۷۷ است. نمره بالاتر از ۶۰۰ عالی، بین ۵۲۰ تا ۵۹۹ خوب، بین ۴۸۰ تا ۵۱۹ متوسط و کمتر از ۴۷۹ ضعیف تلقی میشود. لازم است ذکر شود که بخش نوشتاری نمره جداگانه دارد و نمره آن بین ۱ الی ۶ میباشد که در کنار نمره کل در کارنامه درج میشود و محدودهٔ سنی ندارد. برای ثبتنام میتوانید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه فرمایید.

در جلسه آزمون تولیمو، به هر یک از شرکتکنندگان، دو دفترچه سؤال داده میشود که یک دفترچه، تشریحی (دفترچه شماره ۱) و دفترچه دیگر، چندگزینهای (دفترچه شماره ۲) خواهد بود. داوطلبان باید پاسخ سؤال تشریحی را در همان دفترچه و پاسخ سؤالات چندگزینهای را در پاسخنامه مشخص نمایند.دفترچه شماره ۱، یک سؤال تشریحی نوشتاری (writing) است که داوطلب ۳۰ دقیقه فرصت دارد پاسخ را در همان دفترچه سؤال بنویسد.دفترچه شماره ۲ در این آزمون، حاوی ۱۴۰ سؤال چهارگزینهای است که شامل ساختار و نوشتار زبانی (۴۰ سؤال و مدت پاسخگویی ۳۰ دقیقه)، خواندن و درک مطلب (۵۰ سؤال و مدت پاسخگویی ۵۵ دقیقه) و درک مطلب شفاهی با لهجه بریتیش یا آمریکایی (۵۰ سؤال و مدت پاسخگویی ۳۵ دقیقه) است. لازم است ذکر شود که نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره کل، منظور میشود.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید

image