• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید
تیسول (TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages)

در واقع گواهي رسمي کار به عنوان مدرس زبان بين المللي زبان انگليسي و داراي اعتبار، کيفيت، و استاندارد جهاني در بين اعضاي صاحب منصب در امر آموزش زبانهاي خارجي در سراسر جهان است.

گواهي تدريس زبان هاي انگليسي به سخنگويان ديگر زبان ها در کشورهائي که انگليسي زبان اول آنها نيست مورد تأئيد و اعتبار است.

دوره هاي تسول مجموعه اي است که به داوطلبان مي آموزد چگونه آموزش دهند، کلاس را مديريت کنند، شاگردان را ارزيابي نمايند،امتحان طراحي کنند، و اخلاق و صلاحيت يک استاد بين المللي زبان انگليسي را داشته باشند.

در اين دوره روش هاي مختلف تدريس و مديريت کلاس و شاگردان بررسي مي شود و چگونگي تدريس مهارت هاي مختلف به زبان آموزان نيز آموزش داده مي شود.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید

image