• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

آزمون تعیین سطح زبان عمومی

آزمون تعیین سطح زبان مرکز زبان آوید جهت سنجش معلومات فعلی شما طراحی شده است و هیچگونه نیازی به مطالعه از قبل ندارد. آزمون تعیین سطح (زبان عمومی) هوشمند است و این بدان معناست که پاسخ به هر سوال تعیین کننده زمان آزمون و میزان سختی سوالات بعدی است. طراحی این سامانه بر مبنای الگوریتمی پیچیده است که در سریعترین زمان ممکن، سطح شما را بر اساس استاندارد CEFR تعیین مینماید .

در هنگام ثبت نام کدی که در اختیار شما قرار میگیرد که تنها یک بار اعتبار دارد. لذا سعی کنید در بازه زمانی تعریف شده و هنگامی که از شرایط جسمی و روحی مناسبی برخوردارید، اقدام به شرکت در آزمون نمایید.

حداکثر زمان پاسخگویی به سوالات 4 گزینهای 25 دقیقه است. اما با توجه به هوشمند بودن سیستم و توانایی علمی شما ممکن است این بخش زودتر به اتمام برسد.

بخشهای دیگر آزمون (مهارتهای شنیداری، نوشتن و خواندن) با توجه به ارزیابی اولیه سامانه از سطح زبان شما زمان پاسخدهی مخصوص به خود را دارند و شما در پایان هر بخش با کلیک بر روی دکمه Submit اقدام به ثبت و ارسال پاسخها مینمایید، در غیر این صورت به محض اتمام این زمان، پاسخها به صورت خودکار برای مرکز ارسال میگردند.

پاسخ درست را با دقت انتخاب کنید. چرا که برای پاسخهای نادرست نمره منفی در نظر گرفته میشود و هر سه پاسخ نادرست باعث حذف یک گزینه میشود. پس از انتخاب گزینه میتوانید با دوبار کلیک پاسخ را از حالت انتخاب خارج نمایید.

اگر در طی آزمون به هردلیلی (مانند قطعی برق و...) از صفحه آزمون بیرون رانده شدید، سعی کنید در سریعترین زمان ممکن به صفحه آزمون بازگردید و از زمان باقیمانده برای ادامه آزمون استفاده نمایید.

آزمون مهارت گفتاری بنا بر سیاستهای مرکز (به صورت آنلاین یا حضوری) مورد بررسی قرار گرفته و در نمره نهایی آزمون تعیین سطح تاثیر داده میشود.


آزمون تعیین سطح زبان کسب و کار

به منظور آماده سازی شما برای شرکت در آزمون (BEC) Business English Certificate مرکز آموزش زبان‌های خارجی آوید آزمون تعیین سطح مجزایی را برای شما در نظر گرقته است. محوریت محتوایی این آزمون، زبان کسب و کار بوده و به مشاورین آموزش ما این امکان را میدهد تا با سنجش سطح تقریبی شما در این حوزه تصمیمات بهتری را برای رشد علم زبانی شما اتخاذ نمایند.