• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

(English Proficiency Test) EPT آزمونی معتبر است که دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان و متقاضیان دکتری در این دانشگاه از سال 1386 برگزار می کند. این آزمون برای آن دسته از متقاضیانی است که فاقد هرگونه مدرک بین المللی زبان انگلیسی مانند IELTS یا TOEFL و یا نمره ی تعیین شده توسط دانشگاه جهت ورود به دوره دکتری میباشند. اگر شما نیز قصد ورود به مقطع دکتری در هریک از شعب دانشگاه آزاد آزاد اسلامی را دارید، میتوانید در این آزمون شرکت کنید.

ساختار آزمون EPT و نحوه نمره دهی در این آزمون:

این آزمون شامل سه بخش است:

  1. خواندن و درک مطلب (۳۵ سوال)
  2. ساختار و دستور زبان انگلیسی (۴۰ سوال)
  3. واژگان زبان انگلیسی (۲۵ سوال)

نمرات این آزمون شامل قبولی، قبولی مشروط و مردودی است.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید

image