• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

Face2Face Advanced 4

  • گروه آموزشی: زبان عمومی
  • دپارتمان: بزرگسالان
  • سطح: پیشرفته
  • جلسات: 24
  • مجموع زمان: 24 ساعت - 0 دقیقه
  • آزمون: خیر
  • نوع مدرک: دیجیتال
.
.


نظر کاربران

Based on 0 reviews

ثبت نظر