• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

Face2Face Pre-intermediate 5

  • گروه آموزشی: نامشخص
  • دپارتمان: نامشخص
  • جلسات: 24
  • مجموع زمان: 24 ساعت - 0 دقیقه
  • آزمون: خیر
  • نوع مدرک: دیجیتال

.

.


نظر کاربران

Based on 0 reviews

ثبت نظر