• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

Business Result Pre-Intermediate 5

  • گروه آموزشی: نامشخص
  • دپارتمان: نامشخص
  • جلسات: 28
  • مجموع زمان: 28 ساعت - 0 دقیقه
  • آزمون: خیر
  • نوع مدرک: دیجیتال

.

.

.

نظر کاربران

Based on 0 reviews

ثبت نظر