• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید

اخذ مدرک پایان دوره

مرکز آموزش زبان‌‌های خارجی آوید قادر به ارائه مدارک رسمی قابل ترجمه و مورد تایید سازمان مدیریت صنعتی (طبق قوانین و ضوابط موجود) در پایان دوره به زبان آموزان بزرگسال است. بدیهی است که صدور این مدرک فقط پس از شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره قبولی امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که این مدرک صرفا بر اساس درخواست زبان آموز و برای نشان دادن مهارت های زبانی ایشان صادر میشود، این مدرک در داخل و خارج از کشور کاملا دارای اعتبار است، اما نمیتوان آن را جایگزین آزمونهای بین‌المللی IELTS و یا TOEFL iBT در نظر گرفت و صرفا برای اطلاع رسانی از سطح زبانی فراگیران کاربرد دارد.