• مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی - آوید
image image

مؤسسه فراگیران آوید (مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی) با بکارگیری اساتید متخصص تحلیل نیاز سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و مراکز مختلفی که نیازمند یادگیری زبان برای حضور مؤثر در عرصه ی بین المللی هستند، با ارائه ی نقشه راه متناسب و مشاوره برای بهینه سازی زمان و هزینه، فرایند آموزش زبان را در مجموعه های مختلف انجام می دهد.

همچنین مشاوره و آموزش به مدیران، بازرگانان و صاحبین کسب و کار که تمایل به یادگیری شخصی دارند از خدمات آوید می باشد.

سایر خدمات آوید عبارتند از: تعیین سطح آنلاین، دپارتمان ترجمه، تربیت مدرس، آموزش IELTS، زبان هوانوردی، آموزش مجازی، برگزاری آزمون های بین المللی، ارائه نمایندگی، تورهای آموزشی، دوره های آموزش تشریفات بین المللی.