شعار آوید: آموزش فراگیر زبان، برای تفاهم و تعامل بهتر با جهان
دانلود بروشور 1395 مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی

دانلود جدول برگزاری دوره های زبان کسب و کار در سازمان مدیریت صنعتی

دانلود سرفصل خدمات ترجمه مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی

تمامی حقوق این سایت متعلق است به مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی